TERMENI ȘI CONDIȚII

Introducere

Acești termeni și condiții guvernează utilizarea acestui site web; prin utilizarea acestui site, acceptați integral acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau cu orice parte a acestor termeni și condiții, nu utilizați acest site web.

Design-ul, textele, grafica, structura și toate informațiile de pe acest site sunt proprietatea exclusivă a GOLDNROLL SRL cu sediul social în Strada Constantin Bălăcescu, Nr.30, Ap.2, Sector 1, București, având CIF 37965833, înregistrată în registrul comerțului cu numărul J40/12445/2017 și numită în continuare Gold’n’Roll. Orice încercare de a copia, reproduce, republica, transfera date, afișa, distribui, vinde sau modifica din conținutul, datele, informațiile și materialele găsite pe acest site este strict interzisă fără acordul scris al administratorului Gold’n’Roll.

Acest site utilizează cookie-urile Google Analytics. Adițional, site-ul mai poate folosi cookie-uri ale unor terțe parți, în scop de monitorizare și promovare. Folosind acest site și acceptând acești termeni și condiții, sunteți de acord cu utilizarea de către Gold’n’Roll a acestor cookie-uri, în conformitate cu termenii Politicii de Confidențialitate Gold’n’Roll.

Utilizare responsabilă

Nu utilizați acest site în nici un fel care cauzează sau poate provoca daune site-ului sau care afectează disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în orice mod ilegal, ilicit, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilicită, frauduloasă sau dăunătoare.

Nu utilizați acest site pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, utiliza, publica sau distribui material ce conține (sau este legat de) orice spyware, virus, trojan, worm, logger keystroke, rootkit sau malware.

Nu utilizați acest site pentru a transmite sau a trimite comunicații comerciale nesolicitate.

Acces interzis

Gold’n’Roll își rezervă dreptul de a restricționa accesul la anumite zone ale acestui site, în funcție de politicile de produs.

Când creați un cont, Gold’n’Roll vă solicită să creați un nume de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați anumite zone restricționate de pe acest site web sau conținut și servicii ce nu sunt accesibile utilizatorilor anonimi. De asemenea, vă solicitam să creați o întrebare de securitate și un răspuns corespunzător pe care va trebui să îl gestionați. Trebuie să vă asigurați că parola și răspunsul la întrebarea de securitate sunt păstrate confidențial.

Gold’n’Roll poate dezactiva codul dumneavoastră de utilizator și parola sau poate șterge contul pe baza încălcării acestor termeni și condiții, cu notificare prealabilă și explicații.

Conținutul utilizatorilor

În acești termeni și condiții, „conținutul dumneavoastră de utilizator” înseamnă materiale (incluzând fără limitare texte, imagini, materiale audio, materiale video și materiale audiovizuale) pe care le trimiteți către acest site, indiferent de scop.

Conținutul dumneavoastră de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unor terțe părți și nu trebuie să poată da naștere unei acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră, a Gold’n’Roll sau a unei terțe părți (în fiecare caz, după orice lege aplicabilă).

Nu trebuie să trimiteți niciun conținut de utilizator către acest site web care face sau a fost vreodată subiectul unor plângeri sau proceduri judiciare.

Gold’n’Roll își rezervă dreptul de a edita sau de a șterge orice material trimis către acest site, stocat în bazele de date Gold’n’Roll, găzduit sau publicat pe acest site, cu notificare prealabilă și explicație.

Fără a aduce atingere drepturilor Gold’n’Roll în conformitate cu acești termeni și condiții în ceea ce privește conținutul utilizatorilor, Gold’n’Roll nu se angajează să monitorizeze permanent prezentarea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe acest site web.

Clauză fără garanție

Acest site este furnizat „ca atare” fără declarații sau garanții, explicite sau implicite. Gold’n’Roll nu face declarații sau garanții în legătură cu acest site sau cu informațiile și materialele furnizate pe acest site web.

Fără a aduce atingere generalității paragrafului anterior, Gold’n’Roll nu garantează că acest site web va fi disponibil sau funcțional în permanență sau că informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate și exacte.

Nimic pe acest site nu constituie, sau este menit să constituie, recomandare profesională de orice fel. Dacă aveți nevoie de consiliere în legătură cu orice aspect, consultați un expert.

Limitări ale răspunderii

Gold’n’Roll nu va fi răspunzător față de dumneavoastră (indiferent dacă se află sub incidența legii sau a altor circumstanțe) în legătură cu conținutul, utilizarea sau orice alt aspect legat de acest site web:

 • în măsura în care site-ul web este furnizat gratuit, pentru orice pierdere directă;
 • pentru orice pierdere indirectă, ocazională sau repetată;
 • pentru orice pierderi în afaceri, pierderi de venituri, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderea contractelor sau a relațiilor de afaceri, pierderea reputației sau a capitalului comercial, pierderea, modificarea sau coruperea informațiilor sau a datelor.

Aceste limitări ale răspunderii se aplică chiar dacă Gold’n’Roll a fost în mod expres informat despre pierderea potențială.

Excepţii

Niciuna din clauzele și limitările responsabilității site-ului nu exclude și nu limitează garanțiile impuse de lege, care ar fi ilegal să fie excluse sau limitate; și niciuna din clauzele și limitările responsabilității site-ului nu exclude și nu limitează răspunderea Gold’n’Roll în ceea ce privește orice:

 • deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența Gold’n’Roll;
 • fraudă sau denaturare frauduloasă din partea Gold’n’Roll;
 • ceea ce ar fi ilegal sau ilicit pentru Gold’n’Roll să excludă sau să limiteze din răspunderea sa.

Caracter rezonabil

Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord că clauzele și limitările de răspundere stabilite în termenii si condițiile acestui site web sunt rezonabile.

Dacă nu considerați că clauzele și limitările de răspundere stabilite în termenii si condițiile acestui site web sunt rezonabile, nu utilizați acest site web.

Alte părți

Sunteți de acord că, în calitate de entitate cu răspundere limitată, Gold’n’Roll are interesul de a limita răspunderea personală a colaboratorilor și angajaților săi. Sunteți de acord că nu veți aduce nicio plângere în mod personal împotriva colaboratorilor sau angajaților Gold’n’Roll în legătură cu orice pierderi suferite în urma utilizării acestui site web sau al oricărui aspect legat de acest site web.

Fără a aduce atingere paragrafului precedent, sunteți de acord că clauzele și limitările de garanție și de răspundere stabilite în acești termeni si condiții vor proteja colaboratorii Gold’n’Roll, angajații, agenții, filialele, succesorii, adjuncții și subcontractanții, precum și brand-ul Gold’n’Roll.

Clauze inaplicabile

În cazul în care oricare din clauzele sau limitările de responsabilitate ale site-ului este sau este dovedită a fi inaplicabilă conform legii aplicabile, aceasta nu va afecta aplicabilitatea celorlalte clauze sau limitări de responsabilitate și a nici unei alte prevederi din termenii și condițiile acestui site web.

Despăgubire

Prin prezenta clauză, va angajați să despăgubiți Gold’n’Roll pentru orice pierderi, daune, costuri, datorii și cheltuieli (incluzând și fără a se limita la cheltuielile de judecată și sumele plătite de Gold’n’Roll unei terțe părți în soluționarea unei reclamații sau a unui litigiu pe baza colaborării consilierilor juridici ai Gold’n’Roll) suferite de Gold’n’Roll care rezultă din orice încălcare de către dumneavoastră a oricărei prevederi a acestor termeni și condiții sau care decurg din orice revendicare că ați fi încălcat orice prevedere a acestor termeni și condiții.

Încălcarea acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale Gold’n’Roll în conformitate cu acești termeni și condiții, dacă încălcați acești termeni și condiții în vreun fel, Gold’n’Roll poate iniția orice acțiuni pe care Gold’n’Roll le consideră adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea accesului la site, interzicerea accesării site-ului web, blocarea accesului adresei dumneavoastră de IP la site-ul web, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet pentru a le solicita blocarea accesului la site și / sau inițierea de acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră.

Actualizarea termenilor și condițiilor

Gold’n’Roll poate revizui acești termeni și condiții din timp în timp. Termenii și condițiile revizuite se vor aplica utilizării acestui site web de la data publicării pe acest site web a termenilor și condițiilor revizuite. Vă rugăm să verificați în mod regulat pagina „Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate” pentru a vă asigura că sunteți familiarizat(ă) cu versiunea curentă. Gold’n’Roll își rezervă dreptul de a vă notifica de fiecare dată când termenii și condițiile sunt revizuite.

Delegare

Gold’n’Roll poate transfera, subcontracta, delega și poate desfășura activități privind alte drepturi și / sau obligații ale Gold’n’Roll în conformitate cu acești termeni și condiții, fără să vă anunțe sau să vă obțină consimțământul.

In calitate de vizitator și utilizator al acestui site web, nu aveți dreptul să transferați, să subcontractați și / sau să delegați în orice alt fel de drepturile și / sau obligațiile dumneavoastră în conformitate cu acești termeni și condiții.

Anulabilitate

Dacă o dispoziție a acestor termeni și condiții este declarată de orice instanță sau altă autoritate competentă ca fiind ilegală și / sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare. În cazul în care o dispoziție ilegală și / sau inaplicabilă ar fi legală sau aplicabilă dacă o parte din ea ar fi eliminată, acea parte va fi considerată eliminată, iar restul dispoziției va continua să fie în vigoare.

Întregul acord

Acești termeni și condiții constituie întregul acord între dumneavoastră și Gold’n’Roll în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web.

Drept și jurisdicție

Acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, iar orice litigiu legat de acești termeni și condiții va fi supus jurisdicției neexclusive a instanțelor din jurisdicția competentă din România.POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru Gold’n’Roll. Această declarație de confidențialitate oferă informații despre informațiile personale pe care le colectează Gold’n’Roll și despre modalitățile în care Gold’n’Roll utilizează aceste informații personale.

Colectarea de informații personale

Gold’n’Roll poate colecta și utiliza următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web;
 • informațiile pe care le furnizați cu scopul de a vă înregistra pe site;
 • informații despre tranzacțiile efectuate pe acest site;
 • informațiile pe care le furnizați în scopul de a vă abona la serviciile web Gold’n’Roll;
 • orice alte informații pe care le trimiteți către Gold’n’Roll.

Utilizarea informațiilor personale

Gold’n’Roll vă poate folosi informațiile personale pentru:

 • a administra acest site web;
 • a personaliza acest site web pentru dumneavoastră;
 • a vă permite accesul la utilizarea serviciilor web Gold’n’Roll;
 • a publica informațiile dumneavoastră publice pe acest site web;
 • a vă trimite produse achiziționate;
 • a vă furniza serviciile pe care le cumpărați;
 • a vă trimite declarații și facturi;
 • a colecta plăți de la dumneavoastră;
 • a vă trimite comunicări de marketing.

În cazul în care Gold’n’Roll dezvăluie informațiile dumneavoastră personale agenților sau subcontractanților săi în aceste scopuri, agenții sau subcontractanții în cauză vor fi obligați să utilizeze aceste informații personale în conformitate cu termenii acestei politici de confidențialitate.

Pe lângă informațiile divulgate în mod rezonabil pentru scopurile mai sus enumerate, Gold’n’Roll poate divulga informațiile dumneavoastră personale în măsura în care acest lucru este cerut prin lege, în legătură cu orice proceduri legale și să își stabilească, să își exercite sau să își apere drepturile legale.

Drepturile utilizatorilor

În calitate de utilizator al site-ului Gold’n’Roll, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
 • dreptul la rectificare: puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție: puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Gold’n’Roll;
 • dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altei persoane juridice;
 • dreptul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei solicitări prin e-mail, la contact@goldnroll.ro.

Protecția datelor

Gold’n’Roll ia măsuri de precauție tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea informațiilor dumneavoastră personale.

Gold’n’Roll stochează toate informațiile personale pe care le furnizați pe serverele sale securizate.

Informațiile referitoare la tranzacțiile electronice încheiate prin intermediul acestui site web sunt protejate prin tehnologii de criptare.

Transferuri transfrontaliere de date

Informațiile pe care Gold’n’Roll le colectează pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care operează Gold’n’Roll pentru a permite utilizarea informațiilor în conformitate cu această declarație de confidențialitate.

În plus, informațiile personale pe care le transmiteți pentru publicare pe acest site web vor fi publicate pe internet și pot fi disponibile în întreaga lume.

Sunteți de acord cu astfel de transferuri transfrontaliere de informații cu caracter personal.

Actualizarea politicii de confidențialitate

Gold’n’Roll poate actualiza această politică de confidențialitate prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Verificați ocazional pagina „Termeni și condiții, politică de confidențialitate” pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu orice schimbări. Gold’n’Roll își rezervă dreptul de a vă notifica de fiecare dată când politica de confidențialitate este revizuită.

Alte site-uri web

Acest site conține legături către alte site-uri web.

Gold’n’Roll nu este responsabil pentru declarațiile de confidențialitate, politicile sau practicile unei terțe părți.

Contactați Gold’n’Roll

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate sau la tratamentul Gold’n’Roll al datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@goldnroll.ro sau să utilizați pagina de contact a acestui site web.