Sunt ETF-urile un mijloc sigur și ieftin de a economisi în aur?

În acest articol explicăm ce este și cum funcționează un Exchange Traded Fund (ETF), urmărind exemplul concret al celui mai reputat ETF acoperit în aur: SPDR Gold Trust (indice GLD), administrat de World Gold Council (WGC).

ETF-urile sunt forme legale (trust-uri, fonduri) ce dețin un activ – în acest caz aur – a cărei valoare este împărțită între acționari proporțional cu numărul titlurilor de valoare sau unităților de fond deținute de fiecare acționar participant în fond. Conform WGC, „acțiunile de aur SPDR reprezintă participațiile fracționale și indivizibile ale beneficiarilor de drept în trust, ale căror active unice sunt lingouri de aur și, ocazional, numerar”.

ETF-urile oferă acționarilor o expunere la cotația aurului, dar nu permit sub nicio formă acces la aur fizic. Cvasi-totalitatea ETF-urilor nu permit retragerea de metal din fond. Singura modalitate de a beneficia de creșterea cursului aurului este vânzarea unităților de fond pe valută (dolari, euro). Spre comparație, cumpărând și depozitând aur prin partenerul Gold’n’Roll, GVS Bullion Austria, sunteți proprietarul de drept al aurului ce vă aparține și îl puteți ridica la cerere din depozit.

ETF-urile au o structură legală complexă, în care sunt implicate mai multe părți, fiecare reprezentând un factor de risc asupra activelor. În structura ETF-urilor întâlnim mandatari, custozi, agenți de marketing, participanți autorizați, garanți, emitenți și dealeri. Dacă sunteți persoană fizică și doriți să participați într-un ETF, cel mai probabil va trebui să o faceți printr-un broker – ceea ce contribuie cu încă un factor de risc și de cost. Depozitarea prin GVS Bullion este simplă legal: prin contract direct între dumneavoastră și proprietarul seifului.

Pentru a plăti serviciile diverselor părți legale din structura ETF-urilor, costurile de administrare nu sunt deloc neglijabile. SPDR Gold Trust percepe un comision de 0,40% anual. Comisionul este plătit de ETF prin vânzarea de aur din fond. Astfel, în primii 12 ani de funcționare, fiecare unitate de fond a pierdut 4,662% din aurul în care era acoperită. Aceste costuri sunt semnificativ mai mari decât păstrarea lingourilor de aur în custodia GVS Bullion.

La acest cost, ați crede că activul de aur este în totalitate asigurat. Ei bine, nu. Conform SPDR Gold Trust, „trust-ul nu asigură aurul. Custodele menține o asigurare cu privire la activitatea sa în termenii și condițiile pe care le consideră adecvate, care nu acoperă întreaga cantitate de aur păstrată. […] Acționarii nu pot avea garanția că custodele va menține o asigurare adecvată sau orice asigurare cu privire la aurul deținut în numele trust-ului”. Aurul depozitat în custodia GVS Bullion este în întregime și permanent asigurat.

Activul ETF-urilor constă în lingouri „Good Delivery” de finețe minimă 995 și masă aproximativă 400 uncii troy. Acestea sunt depozitate în seifurile unor custozi, de regulă bănci centrale sau comerciale de renume (Bank of England, HSBC, JP Morgan), în mari centre financiare (Londra, New York, Zurich, Frankfurt). Vizitarea depozitelor și auditurile externe nu sunt permise. În multe cazuri, locația depozitelor este secretă. Locațiile de depozitare a aurului prin GVS Bullion sunt cunoscute clienților, putând solicita oricând vizitarea și auditarea aurului.

Nu în ultimul rând, ne punem problema insolvenței custodelui. În cazul ETF-urilor ar fi vorba de falimentul unor bănci. Conform SPDR Gold Trust, „în caz de insolvență a custodelui, activele sale pot fi inadecvate pentru a satisface o creanță a trust-ului sau a oricărui participant autorizat. În plus, în cazul insolvenței custodelui, pot exista întârzieri și costuri pentru identificarea lingourilor de aur deținute în contul alocat trust-ului”. Acest risc nu există la depozitarea prin GVS Bullion. În cazul insolvenței societății, un reprezentant legal v-ar contacta rapid pentru a stabili înmânarea aurului fizic ce vă aparține.

Distribuie acest articol