Istoria mineritului de aur în România continuă

În data de 11 aprilie 2019, compania canadiană Euro Sun Mining Inc. ce deține SAMAX România SRL, a obținut din partea Agenției Naționale a Resurselor Minerale (ANRM) dreptul de a începe activitățile miniere în proiectul Valea Rovinei. Este vorba de exploatarea depozitelor mixte de aur și cupru Rovina, Colnic și Cireșata.

Pentru a obține capitalul necesar demarării exploatării, Euro Sun a lansat la 29 ianuarie o ofertă publică de acțiuni (majorare de capital) pe piața bursieră Toronto Stock Exchange, în valoare de 10 milioane de dolari canadieni (CAD, echivalent a aproximativ 7,65 milioane USD). Peste numai câteva zile, în data de 5 februarie, oferta a fost retrasă. Presa românească a prezentat la momentul respectiv decizia ca pe o știre „senzațională”, cântând prohodul proiectului.

În realitate, presa amatoare de senzațional s-a pripit. Retragerea ofertei publice a fost una strategică. La 20 februarie a fost publicată Evaluarea Economică Preliminară (Preliminary Economic Assessment – PEA), raportul prezentând fezabilitatea și profitabilitatea exploatării. Având în vedere că o ofertă publică bursieră este un proces de durată fără a avea un succes garantat în obținerea capitalului, și pe baza evaluării economice favorabile, Euro Sun a anunțat la 4 martie lansarea unei oferte private (majorare de capital din investiții private) în valoare de 3 milioane CAD (2,3 milioane USD). În ziua următoare, Euro Sun a depus evaluarea la ANRM pentru aprobare. În data de 26 martie, Euro Sun anunța închieierea cu succes a ofertei de finanțare privată.

Proiectul Văii Rovina este structurat în mai multe faze și cuprinde două exploatări de suprafață, Colnic și Rovina, și mina subterană Cireșata. PEA evaluează exclusiv depozitul Colnic, dar anumite unități de procesare a minereului din acest depozit vor fi utilizate și pentru depozitele Rovina și Cireșata. Pentru prima fază a exploatării depozitului Colnic, PEA prevede o producție de peste 3 tone de aur (108000 uncii troy) și peste 6000 tone de cupru pe an. Durata exploatării va fi de 12 ani. Depozitul Colnic conține estimativ 29% din resursele exploatabile ale văii Rovina. Rata de procesare prevăzută este de 20000 tone de rocă pe zi, cu un randament de recuperare mediu de 82% pentru aur și 89% pentru cupru, fără a utiliza cianuri.

Proiectul Văii Rovina a fost conceput pe baza celor mai recente tehnologii de minerit, pentru a avea un impact ecologic minim. Exploatarea nu folosește cianuri iar sterilul este tratat uscat în locul clasicelor iazuri de decantare. Această alegere induce costuri de exploatare mai ridicate, un profit mai mic pentru companie și în consecință, un venit mai mic obținut de statul Român din taxe. Dar protejarea mediului și a comunității locale sunt de neprețuit.

Costurile inițiale de capital sunt de 339,7 milioane dolari, iar costurile totale (CAPEX total) se ridică la 352 milioane dolari. Pe uncie de echivalent aur, costurile totale ar fi de 752 dolari. Se consideră un preț de piață pe termen lung al aurului de 1500 dolari / uncie troy, ajustat la 1325 dolari / uncie troy după dobânzi la credite, transport, taxe de topire și redevențe. Rata internă de rentabilitate brută ar fi de 15,4%, iar netă (după taxe) de 13,5%. Cuprul este estimat la 3,30 dolari brut livra, ajustat la 2,61 dolari net.

Euro Sun Mining Inc. a stabilit adunarea generală a acționarilor în data de 17 iulie 2019. AGA a fost anunțată la 14 iunie, cu 10 zile înainte ca Euro Sun să lanseze o nouă ofertă privată în valoare de 3,1 milioane CAD. În data de 4 iulie s-a anunțat închieierea cu succes a celei de a doua runde de investiție privată. Adunarea generală va fi în acest context una de bun augur.

Veche de peste 2000 de ani, istoria mineritului de aur în România continuă.

Distribuie acest articol