speculator

Cum funcționează prețul aurului

Acest articol reprezintă continuarea unui articol Gold’n’Roll din luna martie 2019, despre cursul spot al aurului. Începem cu un scurt glosar al termenilor frecvent utilizați în articol: Forward: un contract personalizat prin care vânzătorul se angajează să vândă cumpărătorului o cantitate de marfă sau active financiare, la o dată viitoare prestabilită, și la un preț…

Consecintele inflatiei

Consecințele culturale ale inflației

Dacă o creștere a prețurilor se manifestă temporar, privește numai anumite produse, și este reversibilă, ne putem imagina cauza acestei creșteri ca fiind o mai mare apreciere a respectivelor produse de către cumpărători, sau o constrângere a disponibilității lor (respectivele produse se găsesc mai rar). O creștere temporară și reversibilă a tuturor prețurilor poate fi…

Economie disfuncțională

De ce nu funcționează economia și cum ne putem proteja

Este de ajuns să urmărim doar ocazional canalele de informații și analize economice scrise și audio-vizuale, pentru a observa că piețele financiare se concentrează mult prea mult pe valorile activelor financiare (obligațiuni, acțiuni și derivate), trecând cu vederea aproape în totalitatea economia reală: structura producției. Chiar în contextele în care accesul la materii prime devine…

Proprietatea banilor

Anul 2022 a început cu o puternică ieftinire a leului. Deoarece leul valorează mai puțin, orice bun sau serviciu valorează mai mulți lei. Această ieftinire a leului are la origine creșterea ofertei de către producătorii de lei: Banca Națională a României (BNR) și băncile comerciale. BNR deține o „imprimantă digitală” cu ajutorul căreia produce lei.…

insolvent

Insolvența financiară și insolvența morală

O organizație este nelichidă atunci când nu are suficienți bani sau echivalent-bani (creanțe recuperabile pe termen scurt) pentru a își onora obligațiile către creditorii, furnizorii și salariații săi (rate curente la credite, facturi, salarii). Organizația nelichidă este solventă dacă deține suficiente active pe care le poate vinde (lichida) pentru a obține banii necesari plăților curente.…

aur activ

Active, pasive, capital și aur

Este aurul un activ sau un pasiv? În contabilitate, activele reprezintă toate deținerile unei întreprinderi (corporale și necorporale, sau tangibile și intangibile), iar pasivele reprezintă toate datoriile sale. Exemple de active (assets) sunt banii din casă, utilajele, terenurile sau birourile deținute, marfa din stoc, alte bunuri de inventar, diverse forme de proprietate intelectuală. Exemple de…

structura productiei

Banii și structura producției

Resursele sunt limitate. Terenurile, materiile prime, bunurile intermediare de capital (piese, componente, utilaje), timpul de muncă, bunurile gata de consum, toate sunt finite. Producția lor necesită timp. Aurul este finit iar producția sa necesită timp. În schimb, valutele băncilor centrale pot fi produse instant în cantitate nelimitată. Pentru ca resursele să fie utilizate eficient, este…

capitalism

Inflația este socialism deghizat

Indicele anual de creștere a prețurilor publicat de biroul american de statistică (BLS), se situează la peste 5%. Acest indice este irelevant pentru viața de zi cu zi a cetățeanului american. Prin așa-zise „ajustări hedonice” despre care am scris într-un articol recent, creșterea „oficială” a prețurilor este practic înjumătățită față de realitatea din magazine. Continuăm…

aur dolar sfârșit convertibilitate

Sfârșitul inconvertibilității dolarului în aur

15 august 1971 este data la care președintele american Richard Nixon a anunțat încetarea convertibilității dolarului în aur. Într-un anunț televizat transmis în direct în toată lumea, Nixon spunea: „L-am însărcinat pe secretarul [de stat] Connally să suspende temporar convertibilitatea dolarului în aur sau orice alte active de rezervă, cu excepția sumelor și condițiilor determinate…